lunes, 15 de diciembre de 2008

El conflicte es pot resoldre

En lloc de sancions, negociació i mediació. Podeu llegir i recolzar el nou manifest de la Plataforma de PDI i PAS pel diàleg a:

Tercer manifest: el conflicte es pot resoldre